ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Jelle Koolwijk

onderzoeker TUDelft

Meer dan 10 jaar onderzoeks-, advies- en praktijkervaring in de bouw- en vastgoedsector.
De nadruk ligt hierbij op procesinnovatie en andere vormen van samenwerking.

De afgelopen jaren ben ik regelmatig betrokken bij de opzet en ontwikkeling van verscheidene succesvolle ketens tussen verschillende (bouw)partijen.

‘tussen wetenschap en praktijk’

Als wetenschapper ben ik verbonden aan de TU-Delft. Doe onderzoek naar integratie en samenwerking in de bouw. Ik kijk daarbij onder meer naar het gedrag en de sociaal psychologische factoren die ertoe bijdragen dat de diversiteit van integrale ontwerpteams wordt benut.

Een aantal van onze tools zijn van mijn hand, zoals bijvoorbeeld de ProjectTeamScan en de SupplyChainMonitor.

  • Met de ProjectTeamScan kunt u de samenwerking in uw integrale ontwerpteam inzichtelijk en bespreekbaar maken.
  • De SupplyChainMonitor is een tool die de mate van integratie van uw keten in beeld brengt.