ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Mirachstraat, Eindhoven

menukaart met oplossingen

Projectinformatie

In de Mirachstraat in Eindhoven werden in 2012 binnen vier maanden 100 woningen van  woningcorporatie Domein (nu ‘thuis) compleet gerenoveerd. De renovatie was het eerste project van de keten Domein (opdrachtgever), KnaapenGroep (ontwerp en bouwkundig), Heezen (sloopwerk en asbestsanering), AJ Loots (installaties) en Dapan (hellende daken).

Daily Stands een effectief middel

Planningen werden gezamenlijk en in goed overleg gemaakt.
En elke ochtend vond op het project een kort teamoverleg plaats, zodat eventuele problemen op tijd opgelost werden.

Het aantal werkdagen voor de badkamer-, keuken- en toiletrenovatie kon door de toepassing van leanplanning teruggebracht worden naar tien werkdagen. De bewonerstevredenheid in het project was hoog, een 9,2.

De keten die het project aan de Mirachstraat uitvoerde, won later in gewijzigde samenstelling de Supply Chain Award 2014.

Menukaart in de voorbereiding

De uitvoerende partijen in het projectteam Mirachstraat werd gevraagd een set van oplossingen te bedenken voor de renovatie.
Die kon aan de opdrachtgever voorgelegd worden, legt Koolwijk uit. “De markt heeft heel veel knowhow, die wilden we in dit project graag naar voren halen.” Dit resulteerde in een menukaart van oplossingen voor de renovatie waarin voor- en nadelen tegen elkaar en de projectdoelen werden afgezet en waarin ook het financiële plaatje werd meegenomen. 

Het ervoor zorgen dat de specialistische aannemers hun kennis durven delen met de keten en de opdrachtgever is één van de belangrijkste taken van Koolwijk. “De onderaannemers durven in het begin vaak nog niets te zeggen, maar ik probeer ruimte voor ze te creëren zodat ze wel hun rol kunnen nemen. Door mensen te betrekken en ze bewust te maken van hun leergedrag, kom je tot goede oplossingen.”

Waardoor een succes ….

Het succes van de keten wordt door Koolwijk als volgt verklaard: “Het klinkt misschien cliché, maar het heeft toch te maken met openheid en transparantie. De partners durven elkaar echt aan te spreken als er iets niet goed gaat. Daarnaast is de steun van het management erg belangrijk. Zij weten dat het projectteam het moet doen. En de vaklieden zijn zich ervan bewust dat het project van hen is en zijn trots op wat ze maken.”

Koolwijk werd net voor de kickoff van het project als adviseur betrokken bij het project en hij maakte in de eerste maanden een echt team van de samenwerkende partijen. “Je definieert welke rol eenieder in de keten heeft. Voor veel partijen was dat toch nieuw. Normaal komen de uitvoerende partijen pas in beeld als het bestek al klaar is. Hier werd echter van ze verwacht dat ze meedachten over het ontwerp van de renovatie.”