ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

VRenovatie™

VR-beleving doet meer dan 1.000 beelden

Beeldtaal is een kans om groepen bewoners vroegtijdig te laten zien waar het om gaat

Het klinkt wellicht gek toch ontstaat in de VR een veilig en vertrouwd thuisgevoel. Hierdoor is het makkelijker om een mens-tot-mens gesprek te hebben met bewoners over wat de renovatie voor hun en hun omgeving gaat betekenen.

Betere bewonerskeuzes

Het is voor veel mensen bijna onmogelijk om met de traditionele middelen een keuze te maken. Allerlei mogelijke combinaties en variabelen vertalen naar de thuissituatie is simpelweg een te grote stap.

Uit onze eerste pilot bleek dat meer 80% van de bewoners een andere keuze maakte met hun keuken nadat zij virtueel hadden ervaren.

Voorbereid op overlast

De meeste huurders hebben geen ervaring met renovaties en kunnen daardoor moeilijk inschatten wat de renovatie betekent voor hun privacy en leefgenot, bijvoorbeeld dat iemand een week lang op een porta-potti inaar de WC moet, de voorgevel van het huis ligt er een paar dagen uit. De VR bereidt de huurders voor op deze indringende ervaring door ze in het renovatieproces te zetten met beeld en geluid.

Je ervaart wat verduurzaming met je woning doet

Veel huurders overzien vaak niet wat er allemaal wordt gedaan aan de woning om deze energie efficiënter te maken en welke keuze ze daarin zelf hebben. Daarnaast brengt het energie efficiënter maken van woningen vaak met zich mee dat er relatief grote installaties worden toegevoegd in de woning hetgeen het gebruik van ruimtes kan beperken. 

De VR laat de ingrepen zien opdat het gesprek over de keuzes kan ontstaan en de huurders ook eerlijk worden voorgelicht over de effecten van de ingreep op het ruimtegebruik van de woning.