ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Doelenlaan, Elburg

monumentale arbeiderswoningen

Projectinformatie

Het project Doelenlaan Elburg bestaat uit 25 monumentale woningen aan de buitenrand van Elburg. De werkzaamheden bestaan uit het restaureren van de daken, gevels en aanbouwen aan de achterzijde van de woningen. Dit project is in ketensamenwerking opgepakt. Het was het tweede project voor de keten bestaande uit Salverda Bouw, Pruis Schilderwerken, Voegersbedrijf ter Velde, de gemeente Elburg, UWOON en en de bewoners van de Doelenlaan.

Bestaand Team

Dit project is uitgevoerd door nagenoeg hetzelfde team wat de uitvoering van het Rode Dorp Elburg heeft gedaan. Omdat het team als geheel goed functioneerde en de onderlinge sfeer tussen de teamleden zeer goed was, kon de procesbegeleiding door Noorderberg & partners worden beperkt tot een aantal faciliterende sessies en kon de aandacht meer worden gericht op het verder optimaliseren van het voorbereidings- en uitvoeringsproces.

Het projectteam kon optimaal gebruik maken van de opgedane kennis tijdens het vorige project. Dit kwam tot uiting door:

  • Het gebruik maken van standaard opnamelijsten,
  • inkoopschema’s,
  • planformulieren enz.

Lean werken met de gemeente

Ontwerp- vergunning en begrotingsfases zijn in samenspraak met de gemeente samengevoegd. Er kon snel worden geanticipeerd op wijzigingen en/of wensen van overheid en opdrachtgever.

In een korte bijeenkomst met de monumentcommissie zijn de plannen gepresenteerd. Opmerkingen zijn vervolgens door het projectteam vertaald in een definitief plan en ter goedkeuring aangeboden.

Gelijktijdig aan het externe instemmingsproces liep het opstellen van de begroting volgens de ABC methode. Op deze manier kon het projectteam de eventuele consequenties van wijzigingen direct doorrekenen. Door gezamenlijk inkoop kunnen eventuele aanpassingen van offertes snel worden beoordeeld.

De voorbereiding van het project is gestart in oktober 2012 en heeft in totaal acht weken geduurd. Dit was vier weken korter dan de voorbereiding van het Rode Dorp. Een project van deze omvang vergt normaliter een voorbereiding van vier tot zes maanden.

Optimalisaties en Location Based Planning

In de ontwerpfase is optimaal gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de betrokken partijen. Er is een procesplanning opgesteld met een duidelijke, evenredige taakverdeling. Dubbelingen werden hierdoor voorkomen.

Klaar voor de lean(planning)sessies

Bij de feitelijke werkplanning in de woningen is slim gebruik gemaakt van een Location Based Planning (LBP). Planning volgens de lean methode.
Werkzaamheden zijn per ruimte uitgewerkt. Waar dubbelingen voorkwamen zijn werkzaamheden gecombineerd uitgevoerd. Het kwam voor dat de schilder assisteerde bij het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden en andersom.

Tijdens een gezamenlijk kick-off met alle vaklieden is de planning besproken. Voorstellen voor slimmer werken zijn verwerkt in de definitieve planning.

Tijdens de uitvoering is er regelmatig kort overleg tussen de voorlieden. Door de eerdere samenwerking waren ploegen op de werkvloer goed op elkaar ingespeeld en was men in staat om zonder tussenkomst van leidinggevenden beslissingen te nemen. Deze nauwe betrokkenheid heeft geresulteerd in een minimum van opleverpunten.

Meer weten . . . . .

Jelle Koolwijk

onderzoeker TU Delft
(087) 871 81 28

(06) 39 25 13 42
jelle.koolwijk@noorderberg.nl


Meer over  . . . . .


Kijk en luister . . . . .