ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

selecteren en contracteren

Methoden voor verbindend partnerschap

Onze werkwijze

Selecteren op meerwaarde is  innovatieve selectiemethode voor woningcorporaties om bouwpartners aan tafel te halen en hun propositie daar uit te werken.

De methode leidt tot een intensiever, maar ook efficiënter voortraject, en legt de basis voor een hecht partnerschap.

Selecteren op meerwaarde is gericht op het grootschalig uitrollen van een herhaalbaar concept voor de schil en woningen.


Meer weten . . . . .

Ruben Vrijhoef

senior adviseur
(087) 871 81 28

(06) 34 13 09 21
ruben.vrijhoef@noorderberg.nl