ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Philipsdorp, Eindhoven

Pilotproject Leanmanagement (237 VGE)

Projectinformatie

Eind 2011 ziet vanStraten/Strukton het grootschalige in onbewoonde staat historisch renoveren van het Philipsdorp als unieke kans om anders te gaan werken.
Samen met betrokken gespecialiseerde bouwondernemers en leveranciers (14) en onder begeleiding van Noorderberg & partners staan de principes van Lean Management binnen de aanpak centraal.

Kernvraag is dan ook welke (on)mogelijkheden liggen er om de principes van Integraal Lean Management zowel op de korte als (middel)lange termijn effectief te implementeren? In samenhang met deze hoofdvraag ontstaan dan de volgende deelvragen:

 • Op welke wijze integreren wij de keten optimaal?
 • Hoe zorgen we dat het verwachte financiële verlies wordt omgezet in een positief projectresultaat?
 • Hoe borgen wij de opgedane kennis, ervaring en resultaten van dit (pilot)project?
 • Hoe reduceren wij de faalkosten en voorkomen we het vechtmodel?

Overig. De start van de eerste fase is januari 2012 met in totaal 237 woningen. Opdrachtgever: woningcorporatie Stichting Woonbedrijf SWS.

Leanmanagement in Philipsdorp

Implementatie van Lean Management kun je net zo moeilijk maken als je zelf wilt. De basis is eigenlijk heel simpel, durf het lef te hebben om de strategische keuze te maken een om langdurige (netwerk)organisaties te bouwen. En focus daarbij op gewenst blijvend rendement door continue verbeteringen/innovatie, vloeiende werkprocessen en creatie van transparantie en vertrouwen.

In deze pilot kozen we voor een pragmatische aanpak  met in de volgende stappen:

 1. verbinden van alle ketenpartners aan het grote doel, middels oprichting van stuurgroep;
 2. (mogelijk) participeren van de opdrachtgever, het principe van ‘practise what you preach’ direct toepassen;
 3. op korte termijn een “ Training lean organiseren” als kickoff voor gezamenlijke voorbereiding van het project;
 4. intensieve gezamenlijke projectvoorbereiding door de gehele keten.

Tweedaagse kickoff

Met de projectleiders en werkvoorbereiders van de projectpartners wordt een tweedaagse workshop ketenintegratie georganiseerd

De directies van de projectpartners zijn hierbij aanwezig, maar hebben geen prominente rol. Ook zijn de manager Vastgoed en de projectleider van de opdrachtgever aanwezig

Dag 1:

 • Mindset voor ketenintegratie
 • Toelichting op wat is ketenintegratie / lean bouwen
 • Lean game
 • Oefenen met technieken Lean – deel 1
 • Praktijkcasus uit Alkmaar
 • Gezamenlijk dineren
 • Presentatie Woonbedrijf over Philipsdorp


Dag 2:

 • Oefenen met technieken Lean – deel 2
 • Doelen, uitgangspunten en randvoorwaarden samenwerking
 • Vaststellen spelregels voor samenwerking
 • Aanpak en werkwijze voorbereiding project tot en met start uitvoering
 • Afronding en bevestiging