ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Leveranciersmanagement toegepast

360-graden methodiek voor toetsing en ontwikkeling

Kort en bondig

Wij staan voor een onze kernwaarden …. en bijna altijd staat de klant daarin voorop. Terecht. Het schept ook verantwoordelijkheid. Zeker wanneer je op tal van terreinen gebruik maakt van de diensten van anderen om optimale dienstverlening te realiseren.

Op het terrein van onderhoud en woningverbetering werken we met externe partijen, soms vaste partners soms eenmalig. Toch zijn het juist deze mensen  die de kwaliteit bepalen. Hun prestaties en serviceverlening bepalen het succes van onze kernwaarden.

Elke opdrachtgever is aanspreekbaar op de wijze waarop zij leveranciers coacht en managet in het verbeteren van de dienstverlening. Dat betekent op z’n minst doordacht n bewust management van de (vaste) onderhoudspartners.

Methode

Noorderberg & partners heeft een systeem ontwikkeld waarmee woningcorporaties de prestaties van leveranciers op een gestructureerde wijze kunnen meten

De kwaliteit van de prestaties zijn daardoor in grote mate afhankelijk van de resultaten van haar leveranciers. Om deze reden heeft een aantal woningcorporaties leveranciersmanagement ingevoerd. Noorderberg & partners helpt ze met het ontwikkelen van methoden waarmee op een gestructureerde en constructieve wijze de prestaties van leveranciers kunnen worden gemeten, besproken en verbeterd.

Het is nu bijvoorbeeld vaak onduidelijk hoe vaak een leverancier de afgesproken werkzaamheden op tijd uitvoert, hoe tevreden de huurders zijn met de geleverde service, wat de kwaliteit is van het geleverde werk, en of de leverancier werkt binnen bepaalde financiële bandbreedtes.

Implementatie

 

 

Praktijkvoorbeeld

Voor woningcorporatie Stadgenoot heeft Noorderberg een leveranciersbeoordelingssysteem ontworpen op basis van het Input-Proces-Uitvoer-Benutting-Uitkomst (IPUBU) raamwerk.

Met behulp van dit raamwerk wordt eerst het proces beschreven. Vervolgens wordt de gewenst output per belanghebbende in het proces bepaald. Deze gewenste output is vervolgens meetbaar gemaakt en samen met de woningcorporatie vertaald in een meetinstrument dat is ingebed in de systemen van de organisatie.