ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Rode Dorp, Elburg

kleurrijke monumentale arbeiderswoningen

Projectinformatie

In het Rode Dorp in Elburg werden in 2012 de gevels en daken van 26 monumentale arbeiderswoningen uit 1920 volledig gerenoveerd.
Door de renovatie gingen de woningen van een energielabel E of F naar label C of B.

Het project is in ketensamenwerking gerealiseerd door Salverda, Pruis Schilderwerken, Voegersbedrijf ter Velde, de gemeente Elburg, UWOON en de bewoners van het Rode Dorp. De samenwerkende partijen werden hierin geadviseerd door Noorderberg & partners.
De voorbereidingstijd van het project ging van gemiddeld een jaar weken naar 20 weken.

Gemeente

De gemeente werd al vroeg betrokken, vertelt Jelle Koolwijk die als adviseur van Noorderberg bij dit project betrokken was. “We hebben naast de uitvoerende partijen ook de gemeente al vroeg in het proces aan tafel uitgenodigd. Zo konden we de verwachtingen van de monumentencommissie in een vroeg stadium helder krijgen en deze meenemen in de planvorming.”

Focus

Doordat in deze keten de samenwerking al goed verliep, verschoof de focus van Koolwijk naar andere zaken. Zo begeleidde hij de gesprekken tussen de uitvoerende partijen en de monumentencommissie, waarin beide partijen concessies moesten doen. “Zo hebben we niet de dure dakpannen gebruikt die de commissie eigenlijk wilde, maar een dakpan die er erg op lijkt en een stuk goedkoper is. Hierdoor werd ruimte gecreëerd voor andere belangrijke ingrepen. Normaal kunnen dit soort dingen veel discussie en vertraging opleveren, maar door het gesprek aan de voorkant te voeren met de gemeente aan tafel, creëer je onderling begrip en hoeft het geen probleem te zijn.”

Ook de bewoners speelden een grote rol in het renovatieproject van de monumentale woningen. Ze werden in het begin van het project al betrokken om beter te kunnen inspelen op wensen en vragen. En omdat de werkzaamheden goed op elkaar waren afgestemd, hadden ze er minder lang last van. “We hebben in de planning van het project zoveel mogelijk rekening gehouden met kwetsbare bewoners door bijvoorbeeld de meest intensieve werkzaamheden te verrichten als de mensen op vakantie waren.”

Het vervolg ….

Het Rode Dorp was het eerste project van deze keten van UWOON en Salverda. De keten is daarna opnieuw aan de slag gegaan in een vergelijkbaar project aan de Doelenlaan in Elburg. Ook daar is de samenwerking goed verlopen, vertelt hij. “Maar dat project heb ik meer op afstand gevolgd. Dat is ook het doel van ons werk. We willen onszelf overbodig maken. We zetten een virtuele organisatie op en als die eenmaal goed loopt, zijn wij niet meer nodig.”