ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

TU Delft/CPI

 

Het Kenniscentrum CPI is de centrale plek waar koplopers vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, opdrachtgevers en toeleveranciers hun krachten op gebied van bouwproces innovatie hebben gebundeld!

Het kenniscentrum CPI is een aan de TU Delft gelieerde stichting die staat voor het bevorderen van innovatie in de gehele bouwkolom op gebied van bouwprocessen.

TU Delft / CPI werkt nauw samen met Noorderberg & partners vooral op het terrein van educatie ketensamenwerking/-integratie.

Een win-win situatie voor iedereen, immers door een intensieve interactie tussen wetenschap en praktijk geven CPI en Noorderberg gezamenlijk vorm aan het motto: kennisontwikkeling door kennisdeling van hoogwaardige, adequate en multi-disciplinaire expertise en dus blijven we allemaal op koers.