ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Ruben Vrijhoef

partner en senior adviseur

Heeft bijna 20 jaar praktijk-, advies-, journalistieke en onderzoekservaring in de bouw- en vastgoedsector, op gebied van procesinnovaties, met nadruk op ketenintegratie, innovatie selectie en aanbesteding, strategische samenwerking, lean bouwen, duurzaamheid en bouwlogistiek.

Adviesdiensten strekken zich uit naar begeleiding en consultancy voor opdrachtgevers waaronder woningcorporaties, overige (semi)publieke en private opdrachtgevers, alsmede aanbieders in de bouw-, vastgoed- en infrasector, met een innovatie verbeteropgave.

‘Mensen maken het beter samen’

Advies is gericht op verandering en verbetering op strategisch, tactisch en operationeel niveau in projecten en processen.
De zoekrichting is altijd innovatief, en gericht op het betere alternatief van de bestaande praktijk. Verbetering resulteert in verankering in organisatie, kennis, techniek en processen om beoogde resultaten en blijvende effecten te bereiken.

Ruben is eveneens onderzoeker aan de TUDelft gericht op wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en kennisontwikkeling voor procesinnovatie in de bouw- en vastgoedsector, en als Lector Building Future Cities aan de Hogeschool Utrecht is hij actief op gebied van praktijkgericht onderzoek voor gezond, circulair, slim en samen bouwen aan de stad van morgen.