ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Joep, Eindhoven

Een supersnelle transformatie

Projectbeschrijving

JOEP is geen nieuwbouw maar een vernieuwing van het bestaande gebouw dat helemaal is gestript en opnieuw ingedeeld. De naam JOEP komt van Joep Janssen. Hij was eigenaar van de vroegere timmerfabriek op het achterterrein aan de Geldropseweg.

In het bestaande gebouw zijn nu 35 jongerenstudio’s en 8 woon-/werkruimten gerealiseerd. De studio’s meten gemiddeld 33 m2 en hebben een eigen keuken, sanitair en een algemene fietsenberging. Alle bewoners kunnen gebruik maken van het leefdek aan de achterzijde.

De vernieuwing en ombouw is in slechts 4,5 maand gerealiseerd in ketensamenwerking met slechts één opleverpunt.

Ketensamenwerking

Begin 2013 zijn Wooninc., Ban Bouw, Sankomij (w-installaties), Mansveld (e-installaties), Caspar de Haan schilderwerken en anderen gestart met “JOEP in de Keten”.

Werken op basis van de principes van ketensamenwerking betekent dat kernpartijen echt kiezen om op een transparante wijze samen denken & doen en dus ook voortdurend integrale (bedrijf)procesoptimalisaties en –verbeteringen zoeken en implementeren. Kortom afscheid nemen van vastgeroeste patronen en in positieve zin ‘de bijl aan de wortel zetten’ door:

 • Een integrale benadering met als uitgangspunt de eindgebruiker (incl. woonlasten) opdrachtgever (TCO en beheer) en belangen partners (werkplezier, rendement, beperking faalkosten);
 • Het blijvend werken aan onderling vertrouwen, transparantie en kwaliteit/kostendenken;
 • Niet harder maar slimmer werken;
 • Werken met vaste samenwerkingspartners, inclusief allocatie van verantwoordelijkheden;
 • Vooraf en met elkaar afspraken vastleggen over rendement gekoppeld aan daadwerkelijke open-begrotingen, AK conform ABC, etc;
 • Kennis van gehele bouwketen staat ten dienste van PvA van het (bouw)project;
 • Structureel inbouwen van leercycli.

Ketensamenwerking is alleen succesvol door de ‘beoogde resultaten’ voortdurend als uitgangspunt te nemen en als kernpartijen daaraan gezamenlijk doelgericht te werken met samenhangende managementtechnieken.

Het proces

De feitelijke vernieuwing en ombouw is in slechts 4,5 maand gerealiseerd. Belangrijk is daarbij het besef dat het complex van voormalige grote en verouderde winkel/kantoorruimten compleet is gestript.

Projectdoelen en resultaten

Bij aanvang is gesteld dat “Practise-what-you-preach” Leitmotiv behoort te zijn.

Doen wat je zegt betekent vanaf het begin stevige kaders en randvoorwaarden stellen. Drie kerndoelen:

 1. Tevreden opdrachtgever
 2. Gezond rendement
 3. Succesvolle profilering

Realisatie binnen verschillende randvoorwaarden, met als belangrijkste:

 • de budgetgrenzen van Wooninc.
 • verhuur van de woonruimtes voor 16 december 2013
 • werken binnen de ‘normale’ juridische richtlijnen en protocollen van Wooninc. (inclusief verantwoordingsmomenten en dergelijke)
 • behoud van alle ketenpartners
 • ……