ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Vondellaan, IJsselstein

 

Kort en bondig

De uitvoering van het groot onderhoud aan twee galerijflats met in totaal 198 woningen aan de Sweelincklaan in Tilburg is in september 2015 begonnen. Het project wordt in ketensamenwerking uitgevoerd door opdrachtgever WonenBreburg met BAM Woningbouw, Sankomij (installateur) en Heezen (sloper) en nog een aantal partijen. Wonen Breburg heeft als opdrachtgever al veel ervaring in ketensamenwerkingsprojecten, onder meer met Huybregts Relou

Programma

Ruben Vrijhoef, adviseur van Noorderberg & partners, is sinds februari bij het project Sweelincklaan betrokken als adviseur. Hij vertelt dat Wonen Breburg de engineering anders wilde dan bij een klassieke renovatie. “Normaal zou het bestek bij de keten zijn neergelegd en was het een klassieke renovatie geworden. Nu hebben we een bijzonder voorbereidingstraject met de ketenpartijen doorlopen. In hoog tempo hebben we zes scenario’s bedacht, technisch uitgewerkt en financieel doorgerekend, inclusief zaken zoals subsidie en exploitatie.
Vervolgens zijn deze scenario’s aan de woningcorporatie voorgesteld. Daarbij zijn we gaan denken alsof het ons eigen pand was, en de ketenpartners mochten voorstellen hoe zij het zouden aanpakken. Dan kom je met de meest interessante oplossingen.” In het begeleiden van de voorbereiding heeft Vrijhoef een belangrijke rol gespeeld. Hij zorgde ervoor dat de deelnemende ketenpartijen echt los kwamen en uit hun comfortzone traden. “De ketenpartners hingen erg naar de corporatie, wat op zich logisch is. En ook de corporatiemedewerkers zijn het niet gewend dat de keten zelf met oplossingen komt. Iedereen wil wel, maar zit op elkaar te wachten. Dan is het belangrijk om het proces op tempo te houden, soms een andere kijk op zaken in te brengen, en alle belanghebbenden te betrekken. Zo kan iedereen zijn inbreng hebben, en komt het beste uit de groep.”

Hoe werkt het

Het project is een best-of van de scenario’s geworden, legt hij uit. “Het uiteindelijke renovatieplan sluit dan ook niet aan bij de oorspronkelijke uitvraag van WonenBreburg. De installateur heeft bijvoorbeeld bedacht dat het collectieve warmtesysteem eruit kon. Nu krijgt iedere flat een eigen cv-ketel. Dat is natuurlijk duurder, maar het levert ook veel voordelen op. Zo zijn de bewoners goedkoper uit door lagere stookkosten. En de woningcorporatie wordt verlost van de hele administratie en bemetering die een collectief warmtesysteem met zich meebrengt.” Hoewel deze extra investering voordelen oplevert voor de corporatie en de bewoner, paste ze niet in het oorspronkelijke budget voor de renovatie. Vrijhoef: “We hebben alle registers moeten opentrekken om dit financieel mogelijk te maken. Zo hebben we ook de exploitatie van het pand meegenomen in het renovatieplan en subsidiegelden aangeboord.”

Een belangrijke rol voor de adviseurs van Noorderberg in een renovatieproject als de Sweelincklaan is gelegen in het boven tafel krijgen van de beste oplossingen. Vrijhoef benadrukt dat dit niet vanzelf gaat. “Vaak wordt te veel gekeken naar negatieve aspecten van bepaalde oplossingen, zodat ze helemaal niet van de grond komen. Ik kom dan met de overwegingen waarom iets wel of niet zou kunnen en probeer de keten zo te stimuleren dat ze met de beste oplossingen komen. In plaats van een klassieke renovatie die de levensduur van het pand verlengt, komt er nu een interessante oplossing die het comfort en de uitstraling van het pand flink verbeteren”, besluit hij. .

Reviews