ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Oranjekwartier, IJsselstein

 

Kort en bondig

De uitvoering van het groot onderhoud aan twee galerijflats met in totaal 198 woningen aan de Sweelincklaan in Tilburg is in september 2015 begonnen. Het project wordt in ketensamenwerking uitgevoerd door opdrachtgever WonenBreburg met BAM Woningbouw, Sankomij (installateur) en Heezen (sloper) en nog een aantal partijen. Wonen Breburg heeft als opdrachtgever al veel ervaring in ketensamenwerkingsprojecten, onder meer met Huybregts Relou

Programma

Hoe werkt het

Het project is een best-of van de scenario’s geworden, legt hij uit. “Het uiteindelijke renovatieplan sluit dan ook niet aan bij de oorspronkelijke uitvraag van WonenBreburg. De installateur heeft bijvoorbeeld bedacht dat het collectieve warmtesysteem eruit kon. Nu krijgt iedere flat een eigen cv-ketel. Dat is natuurlijk duurder, maar het levert ook veel voordelen op. Zo zijn de bewoners goedkoper uit door lagere stookkosten. En de woningcorporatie wordt verlost van de hele administratie en bemetering die een collectief warmtesysteem met zich meebrengt.” Hoewel deze extra investering voordelen oplevert voor de corporatie en de bewoner, paste ze niet in het oorspronkelijke budget voor de renovatie. Vrijhoef: “We hebben alle registers moeten opentrekken om dit financieel mogelijk te maken. Zo hebben we ook de exploitatie van het pand meegenomen in het renovatieplan en subsidiegelden aangeboord.”

Een belangrijke rol voor de adviseurs van Noorderberg in een renovatieproject als de Sweelincklaan is gelegen in het boven tafel krijgen van de beste oplossingen. Vrijhoef benadrukt dat dit niet vanzelf gaat. “Vaak wordt te veel gekeken naar negatieve aspecten van bepaalde oplossingen, zodat ze helemaal niet van de grond komen. Ik kom dan met de overwegingen waarom iets wel of niet zou kunnen en probeer de keten zo te stimuleren dat ze met de beste oplossingen komen. In plaats van een klassieke renovatie die de levensduur van het pand verlengt, komt er nu een interessante oplossing die het comfort en de uitstraling van het pand flink verbeteren”, besluit hij. .

Reviews