ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

’thuis selecteert op meerwaarde

Via een uitdagende propositie naar een vaste relatie

Kort en bondig

Woonstichting ‘thuis is trekker in het actiegebied ’t Ven. Het is een groene en aantrekkelijke wijk, het aandeel bijzondere doelgroepen neemt sterk toe en is hoog. Van de bijna 500 sociale huurwoningen zijn 364 woningen vroeg naoorlogs (1948).

In de complexen van ‘thuis en andere corporaties wonen veel laagopgeleide mensen met regelmatig stevige problematiek achter de voordeur op het vlak van onder andere financiën en gezondheid. Het aantal bewoners met een laag inkomen, lage opleiding, die afhankelijk zijn van de Wet Werk en Bijstand groeit.”. Veel contact hebben de bewoners, in de sociale huurwoningen, onderling niet.

Woonstichting ‘thuis wil middels een fors investeringstraject voor en met alle betrokkenen een “energie-impuls” aan de wijk geven. Dit betekent dat ‘thuis samen met de betrokken bewoners en anderen de handschoen heeft opgepakt. Duidelijk is dat met onderhoud niet volstaan kan worden. Tegelijkertijd hecht woonstichting ‘thuis is sterke mate aan behoud van dit bezit. Al was het alleen maar omdat het uitstekend passende woningen zijn voor de mensen waarvoor wij werken.

Dus is gekozen voor echt verduurzamen van de woningen. Dat gaat gefaseerd. Eerst zijn in 2017 de kleine woningen aan de beurt (± 40/fase1). Daarna volgen de andere 320 woningen in de periode 2018/2020.

Voor heel veel bewoners is het ‘hun huis en hun wijk’ en dat moet zo blijven. Een gevoel dat wij heel graag proactief ondersteunen. Met een voor ons maximale uitgave van ± 100.000 euro per woning gaat het tegelijkertijd om een substantieel project in de bestaande bouw.

Vraagstelling

Woonstichting ‘thuis zoekt een echte partner in die twee primaire ambities kan realiseren:

Ambitie 1: De woningen in ‘t Ven zijn (zeer) binnenkort energieneutraal en hebben 50 jaar geen onderhoud meer nodig

Driehonderdvierentwintig grondgebonden eengezinswoningen in de goedkopere voorraad hebben groot onderhoud nodig. Zij hebben functioneel gezien nog een prima kwaliteit. Maar de techniek, energievoorziening en wooncomfort zijn verouderd. Ook hebben de woningen weinig uitstraling en identiteit. Daarom willen we het casco, het interieur en de gebruikskwaliteit verbeteren. En wel op zo’n manier dat de woonlasten beheerst blijven, dat de woningen zelf energieneutraal zijn en dat er 50 jaar lang geen nieuw onderhoud meer nodig is.

Ambitie 2: Een taakvolwassen allround samenwerkingspartner die technisch en sociaal de lead kan nemen in het gehele proces

Regisserend opdrachtgeverschap en ontzorgen, twee begrippen met verwantschap. Voor ervaren partijen is duidelijk dat de het bewonersproces in dit type woningverbeteringsprocessen, van de vormgeving- tot nazorgfase, een van de meest belangrijke zo niet de belangrijkste succesfactoren is. Voor ons een reden om ons door u te laten inspireren hoe het zou verlopen wanneer u ook op de sociale component(en) regie voeren. Wij laten niet los – integendeel u mag/moet volop gebruik van ons maken, maar willen in de implementatie wellicht meer volgen.

Processtappen