ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Jetske Thielen

senior adviseur

Heeft meer dan 10 jaar advies-, programma- en trainingservaring van procesinnovaties in de bouw- en vastgoedsector.

Het continue verbeteren en blijven leren staat is terugkerend thema steeds op het snijvlak van klantgestuurde verduurzaming en samenwerking.

‘Verbinden, verbeteren en verblijden – Samen iets moois maken’

Werkt altijd vanuit principe van waarderend organiseren; het verder ontwikkelen wat goed gaat en wat men belangrijk vindt.

Jetske organiseert betrokkenheid vanuit de zachte kant en zorgt en voor samenwerking. Samen als persoon en groep zoeken naar het haakje verbinding te creëren. Mensen brengen mensen in beweging.

Ervaring als communitymanager bij Futura voor het uitwisselen van kennis en ervaring van corporatiemedewerkers op het gebied van duurzaam vastgoed, waaronder het thema ketentransitie.

Jetske is als sociaal ingenieur eigenaar van Duurzaam Vlechtwerk en redactielid bij kennisnetwerk Renda.