ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Duurzaam: groot denken, klein beginnen

Jouw Eigen Toegevoegde Waarde

 • Ontdek voor welke maatschappelijke uitdagingen we staan met betrekking tot duurzaamheid.
 • Onderzoek de technische mogelijkheden van verduurzaming en leer de mogelijke procesinnovaties die leiden tot verduurzaming kennen.
 • Krijg handvatten om binnen je eigen organisatie succesvolle verduurzaming voor elkaar te krijgen.

Wat en waarom

Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en bewoners willen concrete resultaten boeken: wijken en gebouwen die daadwerkelijk duurzaam zijn. We willen klimaatadaptie, biomimicry circulair, energieneutraal, biodiversiteit, gasloos.
Wat kun je er mee en hoe zijn al deze wensen praktisch, pragmatisch en planmatig in te vullen?

Deze training biedt je een brede oriëntatie op duurzaam bouwen in de bestaande bouw op drie niveaus: sector, gebouw en uitvoering.
Voor jouw organisatie en voor jezelf. Met een overzicht van de historische ontwikkeling van duurzaam bouwen, actuele ontwikkelingen en trends, innovatie en marktkansen, thematische verdieping op energie, materialen en gezondheid. En met aandacht voor communicatie, processturing en betrokkenheid van alle partijen.

Werkwijze

Tijdens de introductieochtend is volop ruimte om eigen ervaringen in te brengen en te bespreken met de trainer en medecursisten.

We stellen een virtuele ruimte beschikbaar voor de training, die ook na afloop behouden blijft. Zo kunnen de deelnemers en trainers met elkaar in contact komen én blijven.

Thema’s:

 • Probleemstelling; het grote waarom
 • Trends en ontwikkelingen
 • Innovaties waar je op moet lette
 • Proces boven product
 • Mens en plezier
 • Project en praktijk

Voor en met wie

Medewerkers in de bouw-, corporatie- en/of installatiebranche die meer willen weten over hoe zij hun visie op duurzaamheid scherp krijgen en welke toegevoegde waarde zij kunnen leveren aan hun opdrachtgevers.

Wat levert het op

 • Je hebt inzicht in het wat en waarom van duurzaamheid in relatie tot jouw organisatie.
 • Je hebt een brede basisoriëntatie op duurzaam bouwen op de niveaus van sector, gebouw en uitvoering.
 • Je hebt inzicht in duurzame technieken en op welke manier het proces ingericht kan worden om duurzaamheid te realiseren.
 • Je hebt inspiratie opgedaan over de trends en ontwikkelingen en op welke wijze jij daar op in kan spelen.