ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Teamsucces organiseer je samen

Lean bouwen? Da's echt mensenwerk

 • Ontdek hoe je in een multifunctioneel team succesvol kunt samenwerken.
 • Onderzoek gedurende een project hoe je continu samen kunt leren en verbeteren.
 • Creëer binding, rust en werkplezier in het gehele team door rolduidelijkheid en structuur in het project aan te brengen.

Wat en waarom

Dat samengestelde projectteams succesvol zijn op de taak is niet vanzelfsprekend. Laat staan dat alle leden met plezier en rust werken. Het kan daarom nodig zijn om bewust aandacht te besteden aan de mensen in projectteams en hen de juiste kennis en gereedschap te geven die nodig is om succesvol samen te werken.

In dit gefaseerde programma helpen/begeleiden we rondom de culturele-, sfeer- en team-aspecten. Hieronder vallen gesprekken over bijvoorbeeld verantwoordelijkheid, werksfeer, trots, samenwerken, afspraken nakomen, feedback geven en krijgen, vakmanschap, kwaliteitsverbetering, leidinggeven en –krijgen, opruimen enzovoorts. Doel is om samen te staan voor de kwaliteit(verbetering), binding en werkplezier. De uitvoerder is hierin de sleutel. Hij zal zijn leiderschapsstijl van directief naar teamgericht gaan ontwikkelen.

Werkwijze

Tijdens het gehele programma is er een vaste trainer/begeleider van Noorderberg Opleidingen voor het projectteam beschikbaar. Het helpt absoluut als voor het bouwproject een pull planning beschikbaar is. Deze kan ook aanvullend op dit programma in het voorwerk worden opgenomen.

Voor het project

 • Kickstart met het hele team
 • Inrichten van de werkomgeving

Tijdens het project

 • Opstarten continu verbeteren
 • Coaching op samen leren én verbeteren
 • Kwaliteitsborging in het werk verankeren
 • Meten medewerkerstevredenheid
 • Optimalisatie bijeenkomst
 • Vinger aan de pols

Na het project

 • Meten medewerkerstevredenheid
 • Afronden en vieren projectsucces

Voor en met wie

Projectteams in de bouw.

Resultaat

 • Jij en je team leren de faalkosten substantieel en snel te reduceren.
 • Jij en je team leren werken in een goedlopend team dat draait op een sterk gevoel van eigen verantwoordelijkheid.
 • Jij en je team hebben een hoge mate van werkplezier en minder afstemmingsverlies.