ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Welkom Jetske

Het team van Noorderberg & Partners wordt vanaf februari versterkt door Jetske Thielen.

Het team van Noorderberg & partners wordt vanaf februari versterkt door Jetske Thielen.

Ze werkt momenteel al mee in de voorbereiding van verschillende projecten. Ze brengt veel ervaring in op het gebied van bewonerscommunicatie, samenwerking en procesbegeleiding.

Jetske heeft veel ervaring in de bouw- en corporatiesector. Ze studeerde Bouwkunde en Technische Bedrijfskunde en werkte tot juni 2015 voor Futura Wonen, een samenwerkingsverband van verschillende Brabantse woningcorporaties. Ze spreekt dus de taal van woningcorporaties en bouwbedrijven goed.

Op het gebied van groepsdynamica en procesbegeleiding heeft Jetske veel ervaring, die ze bij Noorderberg & partners gaat inzetten voor het opzetten van ketensamenwerkingen. “Om tot een goede samenwerking te kunnen komen, is het belangrijk dat alle ketenpartners en werknemers met plezier en trots hun bijdrage leveren aan het eindresultaat. Dat zie ik ook als een van mijn belangrijkste taken; het zoeken en vinden van enthousiasme en betrokkenheid in de keten. Ik wil samen met de ketenpartners en de opdrachtgever iets moois maken. Dat doe ik vanuit mijn kernwaarden verbinden, verbeteren en verblijden.”

Betrokkenheid

Ook op het gebied van communicatie voegt ze binnen de organisatie van Noorderberg & partners waarde toe. “Ik maak makkelijk contact en ben laagdrempelig in mijn communicatie. Dit kan ik inzetten om betrokkenheid in projecten van alle partners en belanghebbenden te realiseren. Ik wil ervoor zorgen dat iedereen zijn inbreng kan geven in een project, of dat nu de directeur is van een corporatie, een calculator van een bouwbedrijf of een bewoner en eindgebruiker.” Op het gebied van bewonerscommunicatie heeft Jetske de afgelopen jaren veel kennis opgedaan. Ze haalt dan ook veel energie uit het realiseren van betere resultaten en een prettiger proces voor bewoners en ze probeert dat te koppelen aan de doelstellingen van de woningcorporatie. Daarnaast heeft ze ook een persoonlijke missie om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de leefomgeving. “Samen met woningcorporaties en bouwers wil ik de duurzaamheidsdoelstellingen realiseren met oog op meer comfort en woonkwaliteit voor de eindgebruikers.” En dan moet het volgens haar niet alleen over energie gaan. “Het sluiten van de cirkel van product- en materiaalgebruik is misschien wel net zo belangrijk.”