ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Ketensamenwerking

ook een kwestie van tussen de oren

We moderniseren bouw- en onderhoudsprojecten

Wij ondersteunen woningcorporaties en andere professionele vastgoedeigenaren bij het daadwerkelijk moderniseren van bouw- en onderhoudsprojecten. Bijna altijd gaat het dan om substantiële en vergaande organisatieontwikkeling.

Integraal verbeteren van de samenhangende bedrijfsprocessen dus, ook over de grenzen van de eigen organisatie en die van betrokken kernbedrijven. Ketentransformatie en blijvende -optimalisatie dus.

Onze adviesstijl: pragmatisch

Onze adviesstijl kenmerkt zich door een pragmatische inslag maar is gebaseerd op wetenschappelijke knowhow en een ruime expertise in de corporatie(sector) en bouw- en vooral verandermanagement. Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat succesvolle strategierealisatie valt of staat met blijvende gedragsverandering en echte controle- en kwaliteitsinstrumenten.

Begeleiding

Ook begeleiden wij uitdagende bouw- en onderhoudsprojecten, uiteraard middels multidisciplinair (contract)management.

Meer weten . . . . .

Dirk Zuiderveld

managing partner
(087) 871 81 28

(06) 51 09 55 71
dirk.zuiderveld@noorderberg.nl


Meer over  . . . . .


Evaluatie en leerpunten . . . . .