ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Charlie Kock

geassocieerd trainer/adviseur

Heeft ruim 25 jaar praktijk-, advies- en onderzoekservaring in de drinkwatersector, gemeenten en woningcorporaties met specialisatie procesbegeleiding, gedragsverandering, marketing en communicatie in relatie met verduurzaming van woningen en gedrag.

Sinds 2011 als zelfstandig adviseur actief bij vooral gemeenten en woningcorporaties met als doel het betrekken van burgers/huurders bij de energietransitie.
Het nauw betrekken van burgers en huurders is cruciaal voor het slagen van de verduurzaming van de woningvoorraad.

Verandering moet je goed organiseren.

Hanteert gedragsmodel van Ajzen en Fishbein om gestructureerd routine en beredeneerd gedrag te veranderen. Hierbij spelen houding, bewustzijn, kennis en vaardigheden, sociale norm en eigen effectiviteit een belangrijke rol.

Mede-auteur van het nog immer actuele Handboek “Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering”.