ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Coachen met Charlie

CO2-neutraal? Neem je bewoners dan ook echt mee

  • Ontdek alle technieken waarmee energie bespaard en geproduceerd kan worden in de woning.
  • Onderzoek de mogelijkheden van besparen in relatie met aankoop- en gebruiksgedrag en de theorie van gedragsverandering.
  • Neem bewoners mee in de energietransitie naar CO2-neutraal wonen met communicatie die uitnodigt tot participatie.

Wat en waarom

De energietransitie van woningen is een van onze grootste opdrachten. Natuurlijk verbeteren we stenen, daken en installaties, maar uiteindelijk gaat het gewoon om mensen.

Echte resultaten ontstaan door goede communicatie en eerlijke participatie vooraf, tijdens en na afloop van renovatieprojecten. En dat is heel wat anders dan even uitleggen hoe de nieuwe thermostaat werkt. Huurders de juiste rol geven en hen meenemen in de bedoeling van de woningrenovatie is een vak apart.

Charlie Kock heeft dit programma ontwikkeld voor corporaties, aannemers en ketenpartners die energiecoaching als (leidende) draad durven te stellen in hun projectorganisatie en -realisatie. De basistraining is een goed vertrekpunt voor maatwerk in je eigen project.

Werkwijze

Op basis van een telefonische intake wordt bepaald wat je kennis- en vaardighedenbehoefte is. Op basis daarvan wordt een voorstel met de inhoud van het programma gemaakt.

Het programma bestaat uit vier dagdelen:

  • Kennismaking en kick-off.
  • Gedrag en communicatie.
  • Concrete mogelijkheden van gedragsbeïnvloeding in woningen.
  • Kennis, ervaring en praktische vragen.

Voor en met wie

Woningcorporaties, gemeenten en bouwbedrijven die bewoners willen meenemen in de energietransitie naar CO2-neutraal wonen.

Resultaat

Als energiecoach of communicatiemedewerker acteer je na de training op het niveau dat nodig is voor de inzet richting bewoners in relatie met energiebesparing en -opwekking in woningen.