ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Schaatsemaker, Veldhoven

Op elkaar ingespeeld

Projectinformatie

In Veldhoven starten KnaapenGroep, Sankomij Installatietechiek en Heezen Bouw en Sloopwerken voor Woonstichting ‘thuis in februari met een binnen- en buiten renovatie.

Er is een begrensd budget, het project moet voor de Kerst van dat jaar zijn afgerond en iets met TNS. Ook graag wat scenario’s . . . .

Verder ligt alles nog open. 

Er zijn twee integrale scenario’s uitgewerkt:

  • Scenario 1: exploitatieduur 10 jaar;
  • Scenario 2: 25 jaar.

In beide scenario’s zijn de quick-wins meegenomen en is gekeken naar de huidige en nieuwe labels. Uiteindelijk heeft de gebiedsregisseur in samenspraak met de bewoners gekozen voor scenario 2. De nieuwe labels gaan naar B en we hebben ervoor gezorgd dat de huur niet boven een (door ‘thuis) bepaald bedrag uitkwam.

The Natural Step

 

Incentive regeling

In dit project zijn begroting en daar direct mee samenhangende werkomschrijvingen tot stand gekomen door gebruik van ketensamenwerking en bewust zijn van en sturen op geformuleerde projectdoelen door betrokken ketenpartners waar nodig in nauwe coöperatie met opdrachtgever.

De projectbegroting kent een taakstellend karakter en dus kan het projectbudget niet worden overschreden. Wel kunnen er verschillen ontstaan door zogenaamde “verrekenbare hoeveelheden”.

Indien het project ook financieel nog beter verloopt dan verwacht dan is Woonstichting ……