ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Offenbachlaan, Eindhoven

Winnaar 1e Supply Chain Award (2014)

Het project Offenbachlaan (2014) was spraakmakend en winnend.  Enkele jaren eerder hebben we bewust afscheid genomen van de ‘ieder-voor-zich mentaliteit’. Van idee/ontwerp tot en met oplevering/beheer is door alle kernspelers op een volwassen maar ook snelle manier samengewerkt en gemanaged. En met resultaat.

Projectinformatie

Het gewenste sfeerbeeld van de flatwoningen is door de architect opgesteld. De feitelijke verdere uitwerking en planvorming lag bij de ketenpartners. Daarbij golden de volgende uitgangspunten van ‘thuis:
• 20 jaar in stand houding;
• Lage huur voor bewoners;
• Budget 4 miljoen;
• Label C.

Waarom ‘Offenbach in de keten

Kortweg komen deze op het volgende neer:

 1. De ervaringen van het vorige (pilot)project zijn zeer positief geweest;
 2. Een van de conclusies binnen/door ’thuis is dat bij complexe(re) renovaties er integraal met vaste ketens gewerkt kan worden;
 3. De Offenbachlaan valt in deze categorie.

Procesverloop

 1. Complexvisie als gegeven
 2. Opstart Loodsgroep (directieteam-stuurgroep) benoemen randvoorwaarden, projectresultaten en risico’s
 3. Kickoffsessie met Kernteam (Projectteam), inclusief integrale projectplanning voor scenario’s, uitwerking en opstart; evaluatiegegevens vorige project
 4. Uitwerking integrale scenario’s en ramingen (+/- 10%)
 5. Scenariokeuze door Woonstichting ‘thuis
 6. Uitwerking door projectteam ((lean)Planningen met voorlieden; ABC—begrotingen)
 7. Markttoets en begrotingstoets
 8. Contracteren
 9. Project uitrol bewonerscommunicatie, inkoop en Kickoff bouwplaats (inclusief doelen)
 10. Realisatiefase en (dagelijkse) projectverbeteringen, rapportages en terugkoppeling
 11. Projectevaluatie

Projectdoelen

Reeds in de eerste stuurgroepvergadering zijn de volgende ambities benoemd:

1. Een passende technische kwaliteit:

 • Het SVB van ’thuis in zijn algemeen en de primaire-primaire doelgroep in het bijzonder;
 • De beoogde exploitatietermijn (tot 2030);
 • De relatieve hoge mutatiegraad en de verwachting dat dit zal blijven.

2. Sterke bewonerstevredenheid, in elk geval ten aanzien van:

 • De technische verbeteringen
 • Het verloop van het renovatieproces
 • De beperking van de overlast

3. Een stevig functionerend zelfstandig projectteam, met in elk geval aandacht voor:

 • Doorlooptijd en snelheid
 • Repteerbaarheid van de werkproces(sen)
 • Implementatie(s) van verbeterpunten

Projectdoelen (score)cards

 

Bijzondere Communicatie

   

Resultaten

 • Bewonerstevredenheid 8,5
 • Deelname 95%
 • Hoge medewerkerstevredenheid
 • Doorlooptijd per woning , 8 werkdagen
 • Opleverpunten per woning 0,62
 • Werkactiviteiten volgens planning > 98%
 • Energielabel van G naar B
 • Resultaat volgens begrotingstoets: lager dan marktconform!