ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Outshoornstraat, Tilburg

Maecenas vel risus et lectus fermentum accumsan vitae sed tortor

Projectinformatie

De renovatie van 89 woningen aan de Kruizemuntweg in Tilburg is gestart in april 2015 en is in oktober 2015 gereed. Het project is een vergaande samenwerking tussen Huybregts Relou en WonenBreburg. In het project wordt bovendien het door Noorderberg en partners ontwikkelde principe van ABC-costing toegepast.

Oosterhof vertelt dat er op het gebied van advisering niet veel werk in het project zat. “Huybregts Relou en Wonen Breburg zijn goed op elkaar ingespeeld en de keten is heel goed opgezet en benut ieders capaciteiten optimaal.”

In de voorbereiding kwam de expertise van adviseur Feike Oosterhof van Noorderberg & partners goed  van pas. Hij organiseerde een kickoff voor het bouwplaatspersoneel, zodat ze goed voorbereid aan de slag konden.

Met 50 vaklieden dobbelen

Wat hij hier wel vrij uitgebreid heeft gedaan, is het organiseren van een kickoff-bijeenkomst. “Die werd bezocht door bijna vijftig mensen die samen met mij en Mark van Diessen van Huybregts Relou aan de slag gingen. Van Diessen legde uit wat er allemaal moest gebeuren en onder welke voorwaarden en mijn doel was het verbeteren van samenwerking.

De methode die ik hier hanteerde, was dat ik vijf tafels nam met elk honderd dominostenen. De deelnemers aan de tafels kregen de opdracht om alle stenen in een keer om te laten vallen. Dan krijg je vragen als: Hoe verdelen we de taken? En, wat gaat er mis als de stenen niet in één keer omvallen? Dat laat ik de deelnemers drie tot vier keer doen, waardoor ze de kans krijgen zichzelf te verbeteren. En dat helpt ze weer om ook op de bouw slimmer samen te werken. Die dominostenen laten mooien dingen zien”, legt hij uit. Wordt er dan niet lacherig gedaan over die dominosteentjes door die stoere bouwvakkers? “Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Als je goed uitlegt waar het toe dient, begrijpen ze snel dat het erg nuttig kan zijn.”

Social-Return

Een belangrijk aspect van dit project is social return. Hij legt uit dat Huybregts Relou het erg belangrijk vindt om iets terug te doen voor de maatschappij. In dit geval behelsde dat het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Op een bouw moet ongeveer 60% van het werk door specialisten gedaan worden. Maar in de dagelijkse werkelijkheid doen zij ook de 40% niet-specialistisch werk. Dat kan bijvoorbeeld zijn de bouwplaats opruimen of spullen sjouwen. Als je dat werk laat doen door die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, geef je hen een kans en kan de vakman zich bezighouden met waar hij voor opgeleid i