ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Acantus, Plegt-Vos en Paas tekenen overeenkomst

Slim Verduurzamen in Oost Groningen

Acantus gaat woningen verduurzamen samen met twee vaste partners.

Acantus wil de komende 10 jaar ruim 4.000 huurwoningen verduurzamen. Acantus pakt de eerste 400 woningen aan in samenwerking met de bouwbedrijven Paas BV en Plegt-Vos Bouwgroep BV. Deze eerste 400 woningen worden in 2019 en 2020 opgeleverd. De samenwerking tussen de drie partijen en de werkwijze worden na een jaar geëvalueerd. De intentie is om de aanpak een vervolg te geven, om op deze manier ook de andere huurwoningen te verduurzamen.

Belang van de huurder staat voorop

Het gezamenlijke doel is de bestaande woningvoorraad te verduurzamen zodat de huurders van Acantus zo laag mogelijke woonlasten betalen en comfortabel kunnen wonen. De medewerkers van Acantus en beide bouwbedrijven trekken meer gezamenlijk op om de doelstelling te kunnen behalen. Door op de langere termijn met vaste partners samen te werken kan er volgens de partijen meer worden geïnnoveerd. Daarnaast wordt er tijd en geld bespaard, onder meer doordat de voorbereidingsfase van een project korter wordt. In de nieuwe samenwerking staat het belang van de huurders voorop; zij worden actief betrokken in de planvorming bij de verduurzaming van hun woning.

Het keuzeproces was grondig

WDe keuze voor Plegt-Vos Bouwgroep BV en Paas BV is door Acantus gemaakt na een grondig selectieproces in de eerste helft van 2018. In aanvang zijn 17 gerenomeerde bouwbedrijven uitgedaagd en na meerdere selectiestappen heeft met 4 daarvan een intensief assessment van enkele weken plaatsgevonden. In de definitieve selectieronde hebben huurders en andere stakeholders, met hun deelname aan meerdere werksessies, een nadrukkelijke rol gespeeld.

De woningen staan in het hele werkgebied

De woningen die worden verduurzaamd staan verspreid in het werkgebied van Acantus, in de gemeenten Delfzijl, Oldambt, Pekela, Veendam en Westerwolde. Acantus gaat starten met de eerste 400 woningen, waaronder de Essenlaan in Westerleen en de Tuinbouw- en Havenweg in Spijk.

25 mei 2019