ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Leanplanning Philipsdorp

Maecenas vel risus et lectus fermentum accumsan vitae sed tortor

De aanleiding (oktober 2011)

Van Straten participeert sinds 2009 in het IPC GRIP Innovatieprogramma voor MKB Bouwbedrijven. Hierin heeft zij het aandachtsgebied Lean Management gedefinieerd om haar interne bedrijfsvoering te innoveren. Naast de interne focus . . . . 

. . . . Om de principes van Lean Management verder te ontwikkelen heeft Van Straten een aanstaand renovatieproject (Philipsdorp te Eindhoven) als pilotproject aangewezen. Hierin gaat zij gaat werken aan het innoveren van de werkprocessen, samen met de bij dit project betrokken gespecialiseerde bouwondernemers en leveranciers.

Van Straten voert dit project (208 woningen) in opdracht van woningcorporatie Stichting Woonbedrijf SWS in 2012 uit.

De werk- en projectplanning

De eerste blokken kenden een doorlooptijd van ongeveer 24 dagen.
Met de ervaringen in het achterhoofd is er een stevige sessie geweest omtrent de (verdere) optimalisatie van de werkorganisatie in het Philipsdorp.
Belangrijkste doelstellingen:
  • het vinden van een route met als gegarandeerd vooraf afgegeven resultaat;
  • een (ver)nieuw(d) proces met een substantieel kortere doorlooptijd (ambitie: 4 weken) per (reguliere) woning.
Met als belangrijke randvoorwaarden:
  • ontwikkel-/leertijd voor de woonblokken 5 en 6,
  • commitment van alle direct betrokkenen bedrijven
  • maximale betrokkenheid van de medewerkers.

De planning

 


Het Resultaat