ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Duurzame Samenwerking

Levendig debat over duurzaam onderhoud

Op 9 november 2015 organiseerde woningcorporatie Stadgenoot samen Noorderberg & Partners en vijf co-makers het symposium ‘Duurzame samenwerking in het vastgoedonderhoud’.

Tijdens het symposium in het Koninklijk Instituut voor de Tropen discussieerden corporatiebestuurders, aannemers, adviseurs en wetenschappers onder leiding van Jan Paternotte over ketensamenwerking tegenover het steeds weer opnieuw aanbesteden van vastgoedklussen.

Volgens de keynote-spreker, oud-premier Jan Peter Balkenende, vraagt de snel veranderende wereld om duurzaamheid.

“Als duurzaamheid geen structureel onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering, dan zullen bedrijven het op de lange termijn verliezen. En dat geldt ook voor woningcorporaties en onderhoudsbedrijven.”

Peter Kramer, directeur Vastgoed & Ontwikkeling bij Stadgenoot vindt dat de corporatie in nieuwe vormen van samenwerking moet regisseren en de uitvoering en advisering over moet laten aan het bedrijfsleven.

Dat vraagt om een andere opstelling van de woningcorporatie, maar ook van de aannemers.

Kramer verwacht van zijn co-makers langetermijnvisie waarbij niet alleen gekeken wordt naar de feitelijke ingreep, maar ook naar levensduurverlenging. En hij wil dat de opdrachtnemers eerlijk zijn over de prijs en ook nee durven zeggen als dat wat de opdrachtgever vraagt, onrealistisch is.

Stadgenoot werkt inmiddels met vijf co-makers aan het planmatig onderhoud. Noorderberg & Partners adviseert de keten van Logchies Renovatie en Onderhoud, VanderSnoek, Van Wijk Vastgoedonderhoud, Van Lochem Nederland en Plat & Plat in het leertraject.

Integrale benadering

Kramer’s collega Gerard Anderiesen, bestuurder van Stadgenoot, vraagt zich nog af wat ketensamenwerking kan opleveren.

Volgens hem is nog niet aangetoond dat ketensamenwerking altijd leidt tot lagere kosten. Daarom hebben de co-makers van Stadgenoot de opdracht gekregen om het kostenniveau voor het planmatig onderhoud met 15% omlaag te brengen.

De vastgoedsector heeft veel vertrouwen in ketensamenwerking. Ellert Janssen, directeur van Van Wijk Vastgoedonderhoud plaatst hier wel de kanttekening bij dat ook de opdrachtgever flexibel moet zijn. Ketensamenwerking kan volgens hem nog beter werken bij een meer integrale benadering van verduurzaming en dagelijks en planmatig onderhoud door woningcorporaties.

Over het symposium is een digitaal magazine gemaakt