ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Introductie VR renovate

Workshop VR en bewonerscommunicatie

Over het belang van zuivere en op-maat-gesneden bewonerscommunicatie bij (groot)onderhoud hoeven we het niet te hebben. En gelukkig zijn daar de afgelopen jaren belangrijke verbetersprongen gemaakt.

Op de keper gaat het om vaker en beknopter informeren met toegesneden taal. Meer interactiviteit en veel meer Beeldtaal.

En niet te vergeten dat alle spelers in de keten continu vergelijkbaar communiceren, wat vooral begint met luisteren. Oftewel bewonerscommunicatie is van iedereen en vergt voorbereiding.

Hoe werken we

Nu al bijna drie jaar geleden zijn TU Delft (MBE) & Noorderberg gaan brainstormen hoe we echte vervolgstappen zouden kunnen maken. Het VR-lab van  had een interactieve applicatie gemaakt voor belangrijke keuzes bij het ontwerp van schoolgebouwen. Andere casus, maar bood de techniek ook iets voor bewoners die ook keuzes moeten maken voor hun eigen woning en hoe dan?

De praktijkervaringen (Mitros, Woonstichting ‘thuis, Area, Portaal) in de jaren daarvoor hebben we gekoppeld aan het vormgeven van de eerste interactieve VR.at we steeds voor ogen zijn blijven houden is dat VR-techniek dienend moet zijn in de voorbereiding van bewoners zelf op het komende (groot)onderhoud en bewoners moet helpen in hun keuzeproces.

Programma

Eind 2018 hebben we Mateboer BV en Woningcorporatie OFW (Dronten) een pilot uitgevoerd; grootschalige verduurzaming van 50 woningen in Swifterband. Daarvoor zijn de overlast-, binnenpakket– en verduurzamingsmodule ontwikkeld en is nauwe afstemming en samenwerking met de mensen van Mateboer en OFW geweest

  • De Bril op (ervaar de 4 modulen)
  • Achtergrond en opzet van de aanpak in Flevoland
  • Effecten voor bewoners, opdrachtgever en aannemer
  • Do’s en don’ts
  • VR-renovate de aanpak

Voor en met wie

Iedereen die kennis wil maken met VR-interactiviteit.

Uitkomst: . . . . Interactieve VR werkt

Bewoners maken andere keuzes, voelden zich echt serieus genomen en er komen veel minder wijzigingen.  Het klinkt wellicht gek maar met onze nieuwste interactieve VR renovate concept ontstaat een veilig en vertrouwd thuisgevoel. Hierdoor is het makkelijker om een mens-tot-mens gesprek te hebben met bewoners over wat de renovatie voor hun en hun omgeving gaat betekenen.