ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Ketengesprekken samen verbeteren

Projectoverstijgend Sturen op competenties

  • Ontdek hoe je ketengesprekken inzet bij ketensamenwerkingen.
  • Leer hoe je ontwikkel- en ketengesprekken kunt voorbereiden en voeren.
  • Onderzoek de mogelijkheden voor effectieve afronding en vastlegging van gemaakte afspraken.

Wat en waarom

Samenwerken in de keten betekent dat je ervoor kiest om open en transparant te zijn en te blijven. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe ga je om met de onderlinge verhoudingen? Waarop beoordeel je iemand? En wanneer gaat het toch meer om het bedrijf? Hoe maak je samen sowieso goede afspraken?

In de training Ketengesprekken leer je op een constructieve manier ontwikkelgesprekken voeren binnen ketensamenwerking. Ook al werk je niet voor hetzelfde bedrijf, dan nog kun je feedback geven en elkaar stimuleren tot continue verbetering.

Werkwijze

Samen met anderen, de trainer en een acteur train je diverse situaties op een pragmatische en actiegerichte manier. In de training heb je de mogelijkheid om dingen ánders te doen dan je gewend bent.

Thema’s

  • Criteria kiezen en doelstellingen formuleren.
  • Medewerkers: medewerking en weerstand.
  • Gesprekstechnieken en feedback.

Voor en met wie

Iedereen die in projectoverstijgende ketensamenwerkingen wil werken aan betere prestaties en een betere onderlinge samenwerking.

Resultaat

  • Je zet ontwikkel- en ketengesprekken in de praktijk in als een nuttig instrument voor het verbeteren van de samenwerking en het projectresultaat.
  • Je ziet waar je dit instrument kunt inpassen in het totaalbeeld.
  • Je kunt beter omgaan met weerstand doordat je concreet geoefend hebt in het voeren van deze gesprekken.