ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Housing voor de Bouw

Masterclass 24 uur (inclusief overnachting)

  • Verken de (inter)nationale trends en ontwikkelingen in leef-, woon- en werkpatronen en de verschuivende behoeften van mensen.
  • Ontdek de uitdagingen hierin van vandaag en morgen, waar je met het bedrijf oplossingen voor moet en kunt vinden
  • Onderzoek de regelgeving, de bedoeling van compliance en de noodzaak van het borgen van competenties.

Wat en waarom

Onze manier van wonen en leven verandert, sneller dan we beseffen. Nieuwe sociale structuren transformeren samenleven, wonen, zorgen en werken en daardoor ook van onderop buurten, wijken en steden. We organiseren steeds meer zelf en accepteren steeds minder de rol van de overheid en instanties die regelgeving opleggen.

Maatschappelijke organisaties kantelen van traditionele hiërarchische verhoudingen naar het faciliteren van de beweging van onderop. Het kortstondige kop-staart-denken verschuift naar het denken in processen en organiseren op de ‘bedoeling’. Dat vraagt om jezelf te organiseren in horizontale en transparante samenwerkingsvormen, het denken in processen en het organiseren op de ‘bedoeling’.

De herziene Woningwet is erop gericht dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Maar op het gebied van het wonen speelt er inhoudelijk veel meer. Het debat rond de toekomst van het wonen is volop in beweging en staat niet alleen op één, maar op diverse politieke agenda’s.

Hoe werken we

Voorafgaand aan de bijeenkomst is er een telefonische intake om de voor u belangrijke thema’s te bespreken.

Tijdens de bijeenkomst delen meerdere inleiders op een stevig inhoudelijk niveau hun kennis met u. Ook besteedt u, samen met uw collega-deelnemers, een belangrijk deel van de tijd aan gezamenlijke discussie.

Eerste dag (middag, avond)

  • Veranderingen in het beleidsveld volkshuisvesting/wonen en de cruciale rol hiervan in maatschappelijke vraagstukken.
  • De veranderende omgeving van het wonen in de praktijk en de consequenties hiervan voor de strategische oriëntatie en de transformatie van organisaties.

Tweede dag (ochtend)

  • Strategische oriëntatie op de besturing van de woningcorporaties.
  • Nieuwe(re) verhoudingen en rollen, competenties en compliance.

Voor en met wie

Eindverantwoordelijke directieleden van bouwkundige aannemingsbedrijven, (allround) onderhoudsbedrijven, installatiebedrijven, (substantiële) toeleveranciers, et cetera die begrijpen dat nieuwe verhoudingen zich ontwikkelen.

Wat levert het op

  • U praat en denkt mee over de belangrijkste strategische thema’s van een (vastgoed)directie van een woningcorporatie en onderscheidt daarbij hoofd- en bijzaken.
  • U duidt en vertaalt belangrijke trends en ontwikkelingen in de volkshuisvesting/wonen voor uw eigen (bedrijfs)positionering.
  • U verbindt diverse (internationale) praktijkvoorbeelden aan de commerciële praktijk.