ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Keukentafelgesprekken doelgericht gezellig

Het meest kansrijke gesprek in het project

 • Ontdek hoe je in keukentafelgesprek voor veel meer kunt gebruiken dan de warme opname alleen.
 • Creëer binding, rust en enthousiasme met bewoners door het scheppen van een goede relatie en het bieden van helderheid in het project.
 • Ervaar hoe je tijd wint door het in het begin de goede dingen te doen.

Wat en waarom

Keukentafelgesprekken zijn echte kansen. Voor vrijwel elke bewoner is het de eerste serieuze mogelijkheid om een-op-een vragen te stellen. Voor jou een goede mogelijkheid om extra informatie te verstrekken en onzekerheid weg te nemen. En eigenlijk meer.
Je kunt er ook voor kiezen alleen een warme opname te doen, dan gaat het je om de woning en minder om de mens.

In de training Keukentafelgesprekken leggen we het accent op het echt contact maken met de bewoner. Het scheppen van een band.
Een goede voorbereiding is het halve werk. Toch valt op staat veel met je goed (hoorbaar) verplaatsen in de situatie van de huurder, daarvoor de juiste taal te gebruiken en zorgvuldige vervolgafspraken te maken. En die natuurlijk ook nakomen.

Hoe werken we

Samen met anderen, de trainer en een acteur train je diverse situaties op een pragmatische en actiegerichte manier. In de training heb je de mogelijkheid om dingen ánders te doen dan je gewend bent.

Programma

 • Taal, de hune en de onze
 • Gesprekspartner zijn
 • Gespreksstructuur
 • Gesprekstechnieken en feedback
 • Training met acteur(s)

Voor en met wie

Iedereen die in projectoverstijgende ketensamenwerkingen wil werken aan betere prestaties en een betere onderlinge samenwerking.

Wat levert het op

 • Je zet keukentafelgesprekken in de praktijk in als een nuttig instrument voor het verbeteren van de relatie met bewoners en het projectresultaat.
 • Je ziet waar je dit instrument kunt inpassen in het totaalbeeld.
 • Je kunt beter omgaan met weerstand doordat je concreet geoefend hebt in het voeren van deze gesprekken.